KempenCampus - algemeen
KempenCampus - Centrum voor Onderwijs
KempenCampus - Centrum voor Sport
KempenCampus - Centrum voor Cultuur
Logo Kempen Campus campus menu onderwijs menu sport menu cultuur menu activiteiten zoeken

19 mei 2024

Kunst

Gemeente Veldhoven

Kunstopdracht op de Kempen Campus

Sinds september 2007 is aan de zuidwestelijke rand van Veldhoven de Kempen Campus gevestigd. De Kempen Campus is een bundeling van zes gebouwen waar zo’n 2500 leerlingen middelbaar onderwijs volgen. Tussen de vier schoolgebouwen liggen twee sporthallen en daarachter drie sportvelden.

Opdracht
Voor deze locatie heeft de Commissie Beeldende Kunsten een driedimensionaal kunstwerk voor de buitenruimte gevraagd. Het kunstwerk moest in staat zijn telkens opnieuw van betekenis te zijn voor zijn directe omgeving waarin beweging, ontwikkeling en groei centraal staan. Dag in dag uit, jaar in jaar uit.
Het werk moest genoeg monumentale kracht hebben om overeind te blijven binnen de dynamiek en de voortdurende beweging op de campus; stabiel maar niet statisch.

De kunstenaar mocht zelf de locatie op de campus kiezen, maar er bestond een voorkeur voor het accentueren van de entree van de campus. De zij-entrees konden hier eventueel bij betrokken worden.

Budget
Het totaalbudget voor deze opdracht is € 120.000 excl. BTW.

Procedure
De procedure voor deze kunstopdracht is begeleid door de Commissie Beeldende Kunsten. Er hebben uiteindelijk 135 kunstenaars documentatie ingestuurd.

Er is aan drie kunstenaars een schetsopdracht verleend. Dit zijn: Helmut Smits, Hanshan Roebers en Hester Oerlemans. In juni 2010 zijn de resultaten daarvan gepresenteerd aan de adviescommissie. Voor deze gelegenheid was de adviescommissie aangevuld met een vertegenwoordiger van het Sondervick College en de ambtelijke begeleidinggroep van de gemeente Veldhoven.

Het ontwerp 'De Vier Elementen Poorten' van Hanshan Roebers is uiteindelijk unaniem gekozen door de commissie. De commissie is van mening dat dit ontwerp het meest aansluit op de opdracht en artistiek-inhoudelijk ook de meeste overtuigingskracht bezit. Het ontwerp combineert klassieke vormen in traditionele materialen die toch telkens weer een ander, nieuw beeld en beleving geven en daardoor door de jaren heen zal blijven boeien. De vier statige poorten zullen fungeren als 'landmarks' die voor gebruikers en passanten telkens weer een ervaring zullen zijn. Bovendien gaan de poorten door hun locatie een visuele verbinding aan met elkaar, wat bijdraagt aan de totale beleving van het werk en van de Campus. 

Het kunstwerk is inmiddels gerealiseerd.