KempenCampus - algemeen
KempenCampus - Centrum voor Onderwijs
KempenCampus - Centrum voor Sport
KempenCampus - Centrum voor Cultuur
Logo Kempen Campus campus menu onderwijs menu sport menu cultuur menu activiteiten zoeken

19 mei 2024

Sondervick College

Het Sondervick College is één van de vijf gebruikers op de Kempen Campus.
Het is een school voor jongeren in de leerplichtige leeftijd van 12-18 jaar. We streven ernaar leerlingen het voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijsdiploma te laten behalen, waarmee ze recht hebben op toegang tot het vervolgonderwijs en voorbereid worden op het bereiken van een volwaardige arbeidsplaats in de samenleving.

We gaan daarbij uit van de gelijkwaardigheid van alle leerlingen en het bieden van optimale kansen om een ieder zich naar eigen talenten, wensen en ambities te laten ontwikkelen tot volwassen burgers.

Kennis- en cultuuroverdracht en het aanleren van vaardigheden en attituden in uitdagende leeromgevingen vormen de ultieme opdracht van onze instelling. We willen onze school ontwikkelen in een brede maatschappelijke context die bijdraagt aan de vorming van en het onderwijs aan onze leerlingen.

Website www.sondervick.nl