KempenCampus - algemeen
KempenCampus - Centrum voor Onderwijs
KempenCampus - Centrum voor Sport
KempenCampus - Centrum voor Cultuur
Logo Kempen Campus campus menu onderwijs menu sport menu cultuur menu activiteiten zoeken

19 mei 2024

Gemeente Veldhoven

Na de ingebruikname van de Kempen Campus in 2007 heeft de gemeente vooral een coördinerende rol in het beheer van het totale terrein/complex. Hiervoor is een beheerstructuur opgezet. In diverse overleggen komen de gebruikers (school en sportverenigingen) en organisaties (zoals gemeente, politie en wijkplatform) periodiek bijeen om relevante zaken af te stemmen. Hierbij kunt u denken aan beheer, veiligheid, onderhoud en activiteiten op de campus.

Website www.veldhoven.nl